Novinky

 Objednávky na jazdenie treba zasielať e-mailom,  alebo sa nahlásiť telefonicky,minimálne tri dni vopred, presne uviesť, či ide o jazdenie, či  potrebujete inštruktora, alebo len vozenie a pod. Prilbu je potrebné si doniesť.!  Objednávky sú záväzné! Zmeny je možné vykonať len v dostatočnom časovom predstihu a zasa  e-mailom, alebo telefonicky.