Likavka a okolie

DSC05049                             DSC04684                 

Obec Likavka sa nachádza na Liptove, susedí s mestom Ružomberok, je s ním takmer spojená. Nachádza sa na pravom brehu rieky Váh v malej kotlinke medzi vrchmi Mních ( z juhu až juhovýchodu),Predný Choč ( zo severu)a Čebrať ( západ, severo západ)priamo na dopravnej ceste, ktorá spája Oravu s Liptovom.

Nadmorská výška obce je 520 m.n.m. Obcou preteká potok s rovnomenným názvom, ktorý pramení v severovýchodnom výbežku Veľkej Fatry a je pravostranným prítokom rieky Váh.

Vyvinula sa ako podhradská obec, jej osudy sú spojené s dejinami hradu Likava.V minulosti bola známa pltníctvom. Začiatky osídlenia obce Likavka možno sledovať  už pred 13. Storočím. Dokazuje to aj typ názvu obce, ktorý zaraďuje túto osadu k najstaršej skupine obcí v Liptove. Likavka patrí k slovenským obciam, ktoré zachovávajú folklórne tradície.

Okolie obce ( do 30 km):  Ružomberok, Dolný Kubín, Martin, Liptovský Mikuláš, Vlkolínec, Bešeňová, Aquapark Tatralandia a mnoho iných zaujímavých miest, ktoré si môžete pozrieť napr. na stránke : www.kamnavylet.sk /atrakcie/Likavka a okolie 30 km

DSC04060